سمینار مجازی انجمن پزشکان عمومی ایران - اسفند ۹۹ الی اردیبهشت ۱۴۰۰ پایان یافته
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵

لطفا جهت مشاهده دوره ها و آزمون به سایت Learn.isgp.ir مراجعه کنید.

وبینار سلامت باروری جنسی در اپیدمی کووید۱۹ پایان یافته
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
هفدهمین برنامه جامع علمی فصلی انجمن پزشکان عمومی ايران با حداکثر امتیاز بازآموزی - تهران (2 الی 4 بهمن) پایان یافته
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۴
شانزدهمین برنامه جامع علمی فصلی انجمن پزشکان عمومی ايران با حداکثر امتیاز بازآموزی - تهران (27 الی 29 شهریور) پایان یافته
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ - ۱۳۹۸/۰۶/۲۹
پانزدهمین برنامه جامع علمی فصلی انجمن پزشکان عمومی ايران با حداکثر امتیاز بازآموزی - تهران (12 الی 14 تیر) پایان یافته
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۴

همراه داشتن كارت شناسايي معتبر (كارت ملي يا نظام پزشكي) براي ورود به برنامه ها و حضور و غياب الزامي است

آخرین یافته ها در درمان چاقی 12 اردی بهشت 98 - مشهد پایان یافته
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۲
چهاردهمین برنامه جامع علمی فصلی انجمن پزشکان عمومی ايران با حداکثر امتیاز بازآموزی - تهران (۱۰ الی ۱۲ بهمن۹۷) پایان یافته
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۲

همراه داشتن كارت شناسايي معتبر (كارت ملي يا نظام پزشكي) براي ورود به برنامه ها و حضور و غياب الزامي است

بازآموزی انجمن پزشکان عمومی مشهد(26 الی 28 دی ماه 97) پایان یافته
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۸
سیزدهمین برنامه جامع علمی فصلی پزشکان عمومی با حداکثر امتیاز بازآموزی (۲ الی ۴ آبان ۹۷) پایان یافته
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۴
دوازدهمین برنامه جامع علمی فصلی انجمن پزشکان عمومی ایران (تیرماه ۹۷) پایان یافته
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۲
برنامه بازآموزی اعتیاد و سلامت روان پایان یافته
۱۳۹۷/۰۲/۱۹ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۱
یازدهمین برنامه جامع علمی فصلی انجمن پزشکان عمومی ایران پایان یافته
۱۳۹۶/۱۱/۱۱ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۳

یازدهمین برنامه جامع علمی-فصلی انجمن پزشکان عمومی ایران از ۱۱ لغایت ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۶ در مرکز همایش های بین المللی رازی تهران (جنب دانشگاه علوم پزشکی ایران) برگزار شد.

دهمین همایش بزرگ علمی پزشکان عمومی پایان یافته
۱۳۹۶/۰۷/۱۲ - ۱۳۹۶/۰۷/۱۴

دهمین همایش علمی فصلی انجمن پزشکان عمومی ایران با حداکثر امتیاز بازآموزی ۱۲ لغایت ۱۴ مهر ماه ۹۶ در مرکز همایش های بین المللی رازی تهران (جنب دانشگاه علوم پزشکی ایران) برگزار شد.

همایش علمی فصلی انجمن پزشکان عمومی ایران - آبان ۹۴ پایان یافته
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۵
همایش علمی انجمن پزشکان عمومی ایران - مرداد ۹۴ پایان یافته
۱۳۹۴/۰۵/۰۷ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۹