سمینار مجازی انجمن پزشکان عمومی ایران - اسفند ۹۹ الی اردیبهشت ۱۴۰۰ پایان یافته
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵

لطفا جهت مشاهده دوره ها و آزمون به سایت Learn.isgp.ir مراجعه کنید.

وبینار سلامت باروری جنسی در اپیدمی کووید۱۹ پایان یافته
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
شانزدهمین برنامه جامع علمی فصلی انجمن پزشکان عمومی ايران با حداکثر امتیاز بازآموزی - تهران (27 الی 29 شهریور) پایان یافته
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ - ۱۳۹۸/۰۶/۲۹
پانزدهمین برنامه جامع علمی فصلی انجمن پزشکان عمومی ايران با حداکثر امتیاز بازآموزی - تهران (12 الی 14 تیر) پایان یافته
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۴

همراه داشتن كارت شناسايي معتبر (كارت ملي يا نظام پزشكي) براي ورود به برنامه ها و حضور و غياب الزامي است

آخرین یافته ها در درمان چاقی 12 اردی بهشت 98 - مشهد پایان یافته
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۲
چهاردهمین برنامه جامع علمی فصلی انجمن پزشکان عمومی ايران با حداکثر امتیاز بازآموزی - تهران (۱۰ الی ۱۲ بهمن۹۷) پایان یافته
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۲

همراه داشتن كارت شناسايي معتبر (كارت ملي يا نظام پزشكي) براي ورود به برنامه ها و حضور و غياب الزامي است

بازآموزی انجمن پزشکان عمومی مشهد(26 الی 28 دی ماه 97) پایان یافته
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۸
سیزدهمین برنامه جامع علمی فصلی پزشکان عمومی با حداکثر امتیاز بازآموزی (۲ الی ۴ آبان ۹۷) پایان یافته
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۴
دوازدهمین برنامه جامع علمی فصلی انجمن پزشکان عمومی ایران (تیرماه ۹۷) پایان یافته
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۲
برنامه بازآموزی اعتیاد و سلامت روان پایان یافته
۱۳۹۷/۰۲/۱۹ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۱
همایش علمی فصلی انجمن پزشکان عمومی ایران - آبان ۹۴ پایان یافته
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۵
همایش علمی انجمن پزشکان عمومی ایران - مرداد ۹۴ پایان یافته
۱۳۹۴/۰۵/۰۷ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۹