سیزدهمین برنامه جامع علمی فصلی پزشکان عمومی با حداکثر امتیاز بازآموزی (۲ الی ۴ آبان ۹۷) پایان یافته
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۴
دوازدهمین برنامه جامع علمی فصلی انجمن پزشکان عمومی ایران (تیرماه ۹۷) پایان یافته
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۲
برنامه بازآموزی اعتیاد و سلامت روان پایان یافته
۱۳۹۷/۰۲/۱۹ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۱
یازدهمین برنامه جامع علمی فصلی انجمن پزشکان عمومی ایران پایان یافته
۱۳۹۶/۱۱/۱۱ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۳

یازدهمین برنامه جامع علمی-فصلی انجمن پزشکان عمومی ایران از ۱۱ لغایت ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۶ در مرکز همایش های بین المللی رازی تهران (جنب دانشگاه علوم پزشکی ایران) برگزار شد.

دهمین همایش بزرگ علمی پزشکان عمومی پایان یافته
۱۳۹۶/۰۷/۱۲ - ۱۳۹۶/۰۷/۱۴

دهمین همایش علمی فصلی انجمن پزشکان عمومی ایران با حداکثر امتیاز بازآموزی ۱۲ لغایت ۱۴ مهر ماه ۹۶ در مرکز همایش های بین المللی رازی تهران (جنب دانشگاه علوم پزشکی ایران) برگزار شد.

پنجمین همایش علمی فصلی انجمن پزشکان عمومی ایران - بهمن ۹۴ پایان یافته
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۹

پنجمین همایش فصلی انجمن پزشکان عمومی ایران ۷ الی ۹ بهمن ماه ۹۴ برگزار شد. شعار این همایش «طب عمومی؛ بنیان ارایه خدمات نظام سلامت» بود.

همایش علمی فصلی انجمن پزشکان عمومی ایران - آبان ۹۴ پایان یافته
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۵
همایش علمی انجمن پزشکان عمومی ایران - مرداد ۹۴ پایان یافته
۱۳۹۴/۰۵/۰۷ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۹
دومین همایش علمی جامع انجمن پزشکان عمومی ایران پایان یافته
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳